Požáry.cz - Vnikání do uzavřených prostor, odborné školení pro hasiče od firmy Rescop systém

27.12.2014 16:40

   Nejenom při zásazích na otevření bytů (domů), ale i při požárech jsou hasiči nuceni překonávat mechanické zábrany (dveřní zámky, přídavné zámky, okna, mříže apod.) sloužící k zabezpečení soukromých prostor. Obtížnost úspěšně provedeného zásahu je v přímé úměře s kvalitou zabezpečení. Majitelé objektů ve snaze ochránit svůj majetek neúmyslně „komplikují“ zásah záchranářů v případech, kdy je nutné urychleně zpřístupnit objekt pro provedení záchranných prací. Požadavky na kvalitně provedený zásah s činností vnikání do uzavřených prostor (dále jen „VUP“) jsou:

·      rychlost vniknutí,

·      minimalizace vlastního ohrožení,

·      kultura provedení,

·      zabezpečení prostor po provedení zásahu.

   Pro úspěšné splnění všech výše uvedených bodů je nezbytně nutné zvolit kvalitní odbornou přípravu všech možných záchranářů.  Zde se ovšem dostávají velitelé do problému, jak dostatečně a kvalitně vyškolit členy svojí jednotky. V ČR existují firmy, které provádí komerční školení v překonávání mechanických zábran (dále jen „MZ“). Toto školení je však určeno hlavně pro pracovníky zámečnických a klíčnických firem, které se zabývají nouzovým otevíráním. Z podstaty porovnání zámečníka a hasiče je jasné, že tato odborná příprava je pro hasiče zcela nevhodná.  Hlavním důvodem je čas. Pro zámečníky není dlouhý čas překonávání mechanické zábrany překážkou. Ovšem v případech, kdy otevírají dveře hasiči, je krátký čas nutností. Tento popsaný rozdíl není jediný, liší se vybavení, zkušenosti, oprávnění atd.…

   Velitelé jednotek, kteří jsou zodpovědní za odbornou přípravu a akceschopnost svých jednotek stojí před nelehkým úkolem, jak zajistit kvalitní odbornou přípravu pro své hasiče a také jakými věcnými prostředky vybavit svojí jednotku.

   Firma Rescop systém nabízí odborné školení prioritně určené pro hasiče, kteří jsou členy jednotek zařazených do plošného pokrytí. Odborné školení probíhá formou odborné přípravy. Skládá se z teoretické a praktické části.

   V teoretické části jsou účastníci seznámeni s právními aspekty pronikání do uzavřených prostor s ohledem na druh jednotky PO a složky IZS. Následuje popsání rozhodovacího procesu velitele zásahu s přihlédnutím na způsob zabezpečení objektu, časovou prioritu, vybavení a zkušenosti jednotky. Další částí je podrobný rozbor složení „MZ“ plus sjednocení terminologie jednotlivých částí oken, dveří, zadlabacích zámků a cylindrických vložek. Tato část je důležitá pro porozumění popisu jednotlivých nedestruktivních a destruktivních metod překonávání zabezpečení. Účastníkům jsou popsány i metody, které jsou pro použití hasiči nevhodné. Poslední díl teoretické části tvoří popis funkce používaných nástrojů.

   Praktická část probíhá z převážné části na oknech a dveřích dodaných firmou. Při výuce je postupováno od „nejlehčích“ způsobů zabezpečení po složitější. Postupně jsou proškoleny postupy jak překonat zabouchlé dveře, okno otevřené na ventilaci, dveře zamčené (bez bezpečnostního kování), okno zavřené (kompletní použití Rescop – W), dveře zamčené (s bezpečnostním kováním). Každý účastník si prakticky odvrtá, vytrhne nebo rozlomí stavební vložku standartní kvality pod vedením instruktora. Účastníci si mohou vyzkoušet postupy překonávání mechanických zábran dveří a oken i pomocí nástrojů, které zatím nejsou ve vybavení jednotky. Závěrem praktické části je ukázka překonání bezpečnostního kování R1 (kování s překrytým profilem vložky) instruktorem. Při školení je používán moderní nepoužitý materiál (cylindrické vložky zadlabací zámky apod.), kterým jsou v současné době osazovány vchodové dveře. Zničený materiál zůstává v majetku jednotky pro potřeby další, vlastními silami prováděné, odborné přípravy

   Závěrem školení je doporučení pro optimalizaci vybavení jednotky pro vnikání do uzavřených prostor. Po dokončení odborné přípravy obdrží jednotka (organizace) certifikát o proškolení od firmy Rescop systém.

   Firma Rescop systém je výhradní a jediný dodavatel nástrojů pro manipulaci s plastovými okny Rescop - W. Tyto nástroje lze použít v případech ohrožení života, zdraví či majetku. Otvorová výplň (okno) je otevřena – uzavřena nedestruktivním způsobem z venkovní strany.

Více zde: www.rescop.cz

   Dále firma nabízí kvalitní aku led reflektory. Mezi výhody reflektorů patří:

·         dlouhá doba svícení (hodiny),

·         tři režimy (stálé, tlumené, přerušované červené světlo),

·         integrovaný stativ,

·         dlouhá životnost,

·         použití jako zdroj energie (nabíjení telefonu).

Více zde: https://www.rescop.cz/aku-led-reflektory/