Rescop – kultura provedení zásahu

31.08.2014 19:46

Rescop otevírače byly vyvinuty pro šetrné a rychlé zpřístupnění prostor pro složky IZS v případě ohrožení života, zdraví a majetku. Ne každý zásah je stejný a ne vždy je pro kulturu zásahu vhodné, aby hasiči otevírali okno (dveře) páčidlem či palicí. Jako příklad slouží dva příklady zásahu, které mají reálný základ.

Prvním zásahem je požár bytu v 3 NP.

Hasiči přijíždí k bytovému domu a průzkumem zjišťují, že z okna v uvedeném NP vychází kouř. Velitel zásahu (VZ) přijímá rozhodnutí o provedení násilného vstupu do bytu s cílem provedení záchrany života uživatelů bytu a zabránění rozšíření požáru. Rozhodnutí o destrukci dobře zajištěných bezpečnostních dveří či „obyčejného“ plastového okna vyhraje vstup oknem. Zásahová skupina pomocí nastavovacího žebříku dosáhne do uvedeného NP a pomocí páčidla a palice demoluje okno za několik tisíc Kč. Tomuto jednání přihlíží z ulice všichni lidé z okolí, které přivolal zvuk sirény. Průzkumem uvnitř bytu je zjištěno, že se v bytě nikdo nenachází a jedná se o požár potravin na kuchyňském sporáku. Hasiči odvětrávají byt. Po několika minutách přichází uživatel bytu. Kouř je již rozptýlen a na sporáku se nachází spálený hrnec. Největší škoda je ovšem v obýváku, kde je zdemolované trojdílné okno a pokoj plný střepů. Uživatel bytu nedokáže pochopit, proč hasiči kvůli spálenému hrnci způsobili tisícovou škodu.  V případě, že by jednotka disponovala nářadím Rescop, tak výše popsaný zásah končí lehce naolejovaným oknem a ostudou uživatele, který svojí nedbalostí způsobil poplach hasičů a zaměstnal mnoho lidí. Bude si uživatel bytu na hasiče také stěžovat jako v případě rozbití okna?

Druhým zásahem je otevření uzavřených prostor a záchrana osoby ve 4. NP.

Postižená osoba se nachází v bytě a po pádu není schopna pohybu, již několik hodin klepe na podlahu a zkouší si přivolat pomoc. Zvuk zaslechnou sousedi a přivolávají záchranáře. Přijíždí PČR, ZZS, obě dvě složky zastavují vchodové dveře do bytu, které jsou nadstandardně zajištěny proti nežádoucímu vniknutí. ZZS a PČR zůstanou stát před vchodovými dveřmi a spoléhají na hasiče. Hasiči se snadno pomocí žebříku ustavenému na cisterně dostávají k oknu. Jednotka nepatří k uživatelům systému Rescop a je nucena pomocí sekerky rozbít okenní výplň. Hasiči vstupují do bytu. Zpřístupňují prostor i dalším složkám. ZZS odváží osobu do nemocnice. Postižená osoba žije v bytě sama a s příbuznými se nestýká. Vlivem několika týdenní hospitalizace uživatele bude do bytu poškozeným oknem pronikat zima a voda.

O kultuře provedení zásahu se v žádném případě nedá hovořit. Je ostudou jednotky, že vlastní CAS za několik milionů Kč a neumí otevřít plastové okno nástrojem za několik set korun.