Rescop - návod pro zloděje?

31.08.2014 13:31

Systém nouzového otevírání oken Rescop byl prezentován na akci Pyrocar 2014 v Přibyslavi.  Na této akci měli zájemci z řad odborné veřejnosti možnost se seznámit s tímto unikátním způsobem zpřístupnění uzavřených prostor pro záchranářské složky.

Negativem této prezentace bylo neustálé spojování Rescopu s vykrádáním objektů a zloději. Tento vztah nebyl vyřčen laiky (nehasiči), ale převážně členy zásahových jednotek. Samo spojení hasičů a zlodějů je urážlivé. Například stejně jako spojování hasičů a opilců.  Vrcholem těchto urážek byla otázka jednoho z hasičů: „Kolik bytů jste již takto vykradli?“

Jak je již na webu www.rescop.cz popsáno a zodpovězeno, je níže opět porovnán rozdíl mezi záchranářem a zlodějem v případě pronikání do objektu.

Záchranář - hasič

1.      ANO – prioritou zásahu je záchrana osob, zdraví, zvířat a majetku,

2.      ANO - disponuje potřebnými technickými prostředky pro dosažení vyšších než prvních nadzemních podlaží (žebříky, lezecká technika),

3.      ANO - pro zásah může využít nástupní plochy pro požární techniku,

4.      ANO - zasahuje za bílého dne, případně si bez problémů osvětlí potřebnou část objektu,

5.      ANO - zasahuje ve větším počtu osob (JPO minimálně čtyři osoby + PČR),

6.      ANO – může využít i sousední byty,

7.      ANO - při zásahu způsobují cíleně hluk použití sirén,

8.      ANO - zasahuje s cílem způsobit co možná nejnižší škodu,

9.      ANO - pokouší se zásahem nezpůsobit vyřazení věci z běžného používání (nerozbít dveře, okno),

10.    ANO - po zásahu objekt zabezpečí, zajistí střežení.

Zloděj

1.      NE – prioritou je záchrana osob, zdraví, zvířat a majetku,

2.      NE - disponuje potřebnými technickými prostředky pro dosažení vyšších než prvních nadzemních podlaží,

3.      NE - pro zásah může využít nástupní plochy pro požární techniku,

4.      NE - zasahuje za bílého dne, případně si bez problémů osvětlí potřebnou část objektu,

5.      NE - zasahuje ve větším počtu osob,

6.      NE – může využít i sousední byty,

7.      NE - při zásahu způsobují cíleně hluk použití sirén,

8.      NE - zasahuje s cílem způsobit co možná nejnižší škodu,

9.      NE - pokouší se zásahem nezpůsobit vyřazení věci z běžného používání (nerozbít dveře, okno),

10.    NE - po zásahu objekt zabezpečí, zajistí střežení.

Nástroje Rescop jsou prodávány pouze záchranářům na základě oficiální objednávky složkou, jednotkou, případně zřizovatelem. Sadu mohou též zakoupit koncesované odborné zámečnické firmy zabývající je nouzovým otevíráním. Všechny sady jsou evidovány a v případě zneužití nástrojů mají orgány činné v trestním řízení seznam uživatelů k dispozici.

Dalším častým výkřikem z davu byl názor: „Takový kus plechu si vyrobím sám v dílně“.

Výrobu nástrojů zajišťuje strojírenská firma, pracující pro německý automobilový průmysl. Nástroje jsou řezány laserem a dále obráběny a svařovány. Výsledkem je strojově přesný výrobek, dostatečně pevný pro opakované použití s životností mnoha let. Rozměry jednotlivých kusů v sadě jsou odstupňovány s ohledem na bezproblémové použití na všech současných okenních profilech.

Použití nástroje na ukázkovém okně zkušeným uživatelem vypadá jednoduše. Za kvalitním otevřením se ovšem skrývá zkušenost otevírání řady oken, často neservisovaných nebo porouchaných. Znalost mechaniky zajištění a jednotlivých bezpečnostních prvků.

Samotný nástroj (kompletní sada) je bez dostatečného proškolení nefunkční, což i prezentace na akci Pyrocar 2014 potvrdila. Někteří odběratelé z řad JPO si svoje první okno otevřelo až při instruktáži technikem. Po tomto úspěšném otevření následovala euforie a konstatování, že nástroje jsou super.

Nástroje Rescop sice neotevřou úplně každé okno, někdy je opravdu nutné okno rozbít. Ovšem jedná se o profesionální nástroj, který při správném použití otevře 99% zavřených nebo vyklopených oken. Nástroje Rescop jsou jediné nástroje na světě, které umí okno uzavřít z venkovní strany.