Nabídka školení VUP pro hasiče a jiné složky IZS

 

   Nabízíme kvalitní profesionální školení zaměřené na problematiku vnikání (otevírání) uzavřených prostor jednotkami požární ochrany a dalšími složkami IZS. Cílem je seznámit zasahující hasiče s problematikou použití vždy optimální nedestruktivní (destruktivní) metody zpřístupnění prostor s ohledem na charakter zásahu. Semináře obsahují popisy a porovnání destruktivních a nedestruktivních metod otevírání, taktiky zásahů, chyby při činnostech na místě zásahu, právní rámec vstupu na nemovitost apod. 


  V průběhu odborné přípravy mají účastníci možnost prakticky vyzkoušet picking, raking, bumping, vrtání na systém, frézování + odvrtávání cylindrických vložek a další nouzové techniky překonávání mechanických zábran.  

   Jedná se o jediné profesionální školení hasičů v ČR v dané problematice.

 
   

Leták pro stažení (klikni)

  

Výstupem semináře je certifikát o proškolení jednotky v dané oblasti.

 

Kontakt pro nabídky a informace:

email: rescop.system@gmail.com

Tel. +420 777 308990