Rescop Fix

Doplňěk pro fixaci tahových šroubů na bitech. Použití Rescop Fix vysoce zefektivňuje činnost při nouzovém otevírání. Pro případy akutních otevírání (např. hasiči, policie) je vhodné mít ve výbavě několik Rescop Fix s již nasazenými tahovými šrouby.