Školení VNIKÁNÍ DO UZAVŘENÝCH PROSTOR

Provádíme kvalitní profesionální školení zaměřené na problematiku vnikání (otevírání) uzavřených prostor jednotkami požární ochrany a dalšími složkami IZS. Cílem je seznámit zasahující hasiče s problematikou použití vždy optimální nedestruktivní (destruktivní) metody zpřístupnění prostor s ohledem na charakter zásahu. Semináře obsahují popisy a porovnání destruktivních a nedestruktivních metod otevírání, taktiky zásahů, chyby při činnostech na místě zásahu, právní rámec vstupu na nemovitost apod. V průběhu odborné přípravy mají účastníci možnost prakticky vyzkoušet picking, raking, bumping, vrtání na systém, frézování + odvrtávání cylindrických vložek a další nouzové techniky překonávání mechanických zábran.

 Jedná se o jediné profesionální školení hasičů v ČR v dané problematice.

Výstupem a dokladem o absolvování semináře je certifikát o proškolení jednotky v dané oblasti, který spolu s prezenční listinou slouží jak doklad o akceschopnosti jednotky pro operační řízení.

Vyžádání nezávazné nabídky je možné prostřednictvím zaslání požadavku na vyhotovení nabídky na rescop@seznam.cz

Info o školení na +420 777 308990